СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
И УСЛОВИ УПИСА


Богословско-катихетски програм основних студија на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје четири године, а његов успешан завршетак доноси диплому првог степена високе школске спреме и звање: дипломирани теолог - катихета.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 240. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току једне академске године студент остварује 60 ЕСПБ бодова.

Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Богословско-катихтетски програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије, посебно у контексту просветно-педагошке делатности у образовном систему (верска настава), и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама.

Тежиште студијског рада и његова диференцијална специфичност у односу на основне академске студије практичног смера је у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, хришћанске философије, из историје религије, историје Цркве као истраживањахришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике, канонског права као црквеног учења формулисаног у канонима и правилима, методике верске наставе, дидактике, катихетике, основа православне педагогије, педагошке психологије, теологије црквене уметности, као и библијских, светоотачких и богослужбених језика - јеврејског, новозаветног и патристичког грчког и црквенословенског, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 ПБФ003 Увод у Стари Завет 9 1 - 2 2 2
2 ПБФ008 Увод у Нови Завет 9 1 - 2 2 1
3 ПБФ001 Увод у богословље 6 1 - 2 2 2
4 ПБФ050 Увод и извори хришћанског богослужења 7 1 - 2 2 1
5 ПБФ031 Црквено појање са правилом 7 1 - 2 2 1
6 ПБФ021 Историја религија 10 1 - 2 2
7 - Изборни предмет 1 (БМ1И01)
ПБФ005 Црквенословенски језик 6 1 - 2 1 1
ПБФ080 Јеврејски језик
8 ПБФ051 Грчки језик 1 6 1 - 2 2 1
ДРУГА ГОДИНА
9 БПП001 Библијска ерминевтика 6 3 - 4 2 1
10 БПП002 Старозаветна историја 6 3 - 4 2 1
11 ПБФ054 Философија 6 3 - 4 2 1
12 ПБФ057 Грчки језик 2 6 3 - 4 1 1
13 - Изборни предмет 2 (ПБФ060)
ПБФ055 Основи православне педагогије 10 3 - 4 2
ПБФ068 Методика наставе
14 ПБФ066 Савремено богослужбено предање 5 3 - 4 2 1
15 - Страни језик 1 (ПБФ058)
БОЈИ01 Енглески језик 1 7 3 - 4 1 1
БОЈИ02 Руски језик 1
БОЈИ03 Француски језик 1
БОЈИ04 Немачки језик 1
16 ПБФ056 Општа историја Цркве 5 3 - 4 2 1
17 ПБФ064 Историја СПЦ 9 3 - 4 2 1
ТРЕЋА ГОДИНА
18 ПБФ061 Новозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 2
19 ПБФ062 Старозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 1
20 ПБФ065 Догматика са упоредним богословљем 1 7 5 - 6 2 1
21 - Изборни предмет 3 (ПБФ063)
ПБФ055 Основи православне педагогије 10 5 - 6 2
ПБФ068 Методика наставе
22 ПБФ067 Патрологија 1 7 5 - 6 2 1
23 БПП013 Хришћанска етика са аскетиком 7 5 - 6 2 1
24 - Страни језик 2 (БПП006)
БОЈИБ1 Енглески језик 2 7 5 - 6 1 1
БОЈИБ2 Руски језик 2
БОЈИБ3 Француски језик 2
БОЈИБ4 Немачки језик 2
25 - Изборни предмет 4 (ПБФ069)
БИП018 Дидактика са педагошком психологијом 10 5 - 6 2
ИБ2004 Историја помесних Цркава
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26 БПП020 Новозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
27 БПП021 Старозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
28 ПБФ081 Догматика са упоредним богословљем 2 5 7 - 8 2 1
29 ПБФ072 Канонско право 5 7 - 8 2 1
30 ПБФ073 Историја и теологија хришћанског богослужења 6 7 - 8 2 1
31 ПБФ074 Хришћанска социологија 5 7 - 8 2
32 ПБФ075 Хришћанска антропологија 5 7 - 8 2 1
33 ПБФ076 Патрологија 2 6 7 - 8 2 1
34 - Изборни предмет 5 (ПБФ077)
БИП018 Дидактика са педагошком психологијом 10 7 - 8 2
ИБ2004 Историја помесних цркава
35 БКСП01 Стручна пракса 6 8

Богословско-пастирски програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје четири године, а његов успешан завршетак доноси диплому првог степена високе школске спреме и звање: дипломирани теолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 240. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току једне академске године студент остварује 60 ЕСПБ бодова.

Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Богословско-пастирски програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама.

Тежиште студијског рада и његова диференцијална специфичност у односу на основне академске студије богословског програма је у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална и апликативна знања из практичних богословских дисциплина везаних за катихетску, мисионарску, литургијску и пастирску делатност (омилитика, методика верске наставе, пастирско богословље и пастирска психологија, црквено појање, канонско право и др.) али и фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, из уводних поставки хришћанске философије, из историје религије, историје Цркве као истраживања хришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике и изучавања литургијског простора, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све, а посебно апликативне, области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 ПБФ003 Увод у Стари Завет 9 1 - 2 2 1
2 ПБФ008 Увод у Нови Завет 9 1 - 2 2 1
3 БПП013 Хришћанска етика са аскетиком 7 1 - 2 2 1
4 ПБФ050 Увод и извори хришћанског богослужења 7 1 - 2 2 1
5 ПБФ031 Црквено појање са правилом 7 1 - 2 2 1
6 ПБФ032 Пастирско богословље са психологијом 8 1 - 2 2 2
7 - Страни језик 1 (БПП035)
БОЈИ01 Енглески језик 1 7 1 - 2 1 1
БОЈИ02 Руски језик 1
БОЈИ03 Француски језик 1
БОЈИ04 Немачки језик 1
8 ПБФ051 Грчки језик 1 6 1 - 2 2 1
ДРУГА ГОДИНА
9 БПП001 Библијска ерминевтика 7 3 - 4 2 1
10 БПП002 Старозаветна историја 6 3 - 4 2 1
11 ПБФ054 Философија 6 3 - 4 2 1
12 ПБФ057 Грчки језик 2 6 3 - 4 1 1
13 - Изборни предмет 1 (БПП010)
ПБФ021 Историја религија 10 3 - 4 2
ПБФ068 Методика наставе
14 ПБФ067 Патрологија 1 7 3 - 4 2 1
15 - Страни језик 2 (БПП006)
БОЈИБ1 Енглески језик 2 7 3 - 4 1 1
БОЈИБ2 Руски језик 2
БОЈИБ3 Француски језик 2
БОЈИБ4 Немачки језик 2
16 ПБФ056 Општа историја Цркве 5 3 - 4 2 1
17 ПБФ005 Црквенословенски језик 6 3 - 4 1 1
ТРЕЋА ГОДИНА
18 ПБФ061 Новозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 2
19 ПБФ062 Старозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 1
20 ПБФ065 Догматика са упоредним богословљем 1 7 5 - 6 2 1
21 - Изборни предмет 2 (БПП016)
ПБФ021 Историја религија 10 5 - 6 2
ПБФ068 Методика наставе
22 ПБФ076 Патрологија 2 6 5 - 6 2 1
23 ПБФ064 Историја СПЦ 9 5 - 6 2 1
24 БПП009 Савремено богослужбено предање 9 5 - 6 2 1
25 - Изборни предмет 3 (БПП036)
БОИ012 Историја српске културе 7 5 - 6 2
БОИ015 Одабрана поглавља из византијске цивилизације
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26 БПП020 Новозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
27 БПП021 Старозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
28 ПБФ081 Догматика са упоредним богословљем 2 5 7 - 8 2 1
29 ПБФ072 Канонско право 5 7 - 8 2 1
30 ПБФ073 Историја и теологија хришћанског богослужења 6 7 - 8 2 1
31 БПП025 Екуменско богословље 6 7 - 8 2
32 ПБФ033 Катихетика са хришћанском педагогијом 10 7 - 8 2 1
33 - Изборни предмет 4 (БПП028)
ПБФ034 Омилитика 10 7 - 8 2
БИП18Б Дидактика са педагошком психологијом
34 БКСП01 Стручна пракса 6 8

Теолошки мастер програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје једну годину, а његов успешан завршетак доноси диплому другог степена високе школске спреме и звање: мастер теолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 60. Предмети су двосеместрални и једносеместрални.

Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Теолошки мастер програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама према вишим и темељнијим захтевима у односу на основне академске студије.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


БИБЛИЈСКО-ПАТРИСТИЧКИ МОДУЛ

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН001 Свет Новог Завета 5 1 2 2
2 БМН002 Савремена теолошка мисао 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН003)
БМИ001 Теологија старозаветних пророка 6 1 2 1
БМИ002 Патристичка теологија и философија у раном хришћанству
БМИ003 Језик Отаца Цркве
БМИ004 Novum Testamentum Patristicum
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН004)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН005 Примењена егзегеза 5 2 2 2
7 БМН006 Патристичка онтологија 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН007)
БМИ0A1 Латинска патристика 6 2 2 1
БМИ0A2 Библијска археологија
БМИ0A3 Егзегеза и теологија списа Светог Јована Богослова
БМИ0A4 Развој богословља код Срба
9 БМН009 Завршни рад 20 2

ЛИТУРГИЧКО-ПРАВНИ МОДУЛ

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН201 Светотајинско богословље 5 1 2 2
2 БМН202 Црквено право са администрацијом 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН203)
БМ2И01 Литургијска катихеза 6 1 2 1
БМ2И02 Историја српског богослужења
БМ2И03 Казнено право
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН004)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН205 Литургијско богословље 5 2 2 2
7 БМН206 Теологија црквених канона 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН207)
БМ2И1A Литургија као Светајна Цркве 6 2 2 1
БМ2И2A Брачно право
БМ2И3A Црквено беседништво
БМ2И4A Смисао црквене музике у богослужбеном обреду и празнику
9 БМН209 Завршни рад 20 2

СИСТЕМАТСКО-ИСТОРИЈСКИ МОДУЛ

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН301 Онтологија и етика 5 1 2 2
2 БМН302 Рано монаштво 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН303)
БМ3И02 Пећки патријарси средњег века 6 1 2 1
БМ3И04 Библијска антропологија
БМЗИ05 Примат и саборност
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН304)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН305 Теологија првенства у Цркви 5 2 2 2
7 БМН306 Историја српско-руских црквених односа 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН307)
БМ3ИA1 Историја Руске Православне Цркве 6 2 2 1
БМЗИА3 Еклисиологија у екуменском дијалогу
БМЗИА4 Савремена протестантска теологија
БМЗИА5 Есхатолошка антропологија
9 БМН309 Завршни рад 20 2

Религиолошки мастер програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје једну годину, а његов успешан завршетак доноси диплому другог степена високе школске спреме и звање: мастер теолог – религиолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 60. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Религиолошки мастер програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и религиологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама друштвено-хуманистичког профила (философске, социолошке, полиголошке, комуниколошке димензије религијског феномена) што омогућава примену стечених знања и практичних способности у научноистраживачкој, наставној, медијској сфери и у свим областима за које су релевантна теолошка и религиолошка знања у обиму и на нивоу вишем од основних академских студија.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН401 Историја религије 5 1 2 2
2 БМН402 Социјално учење Цркве 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН403)
БМИ401 Философија религије 6 1 2 1
БМИ404 Религија и секуларизација
БМИ403 Религија и уметност
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН404)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ06 Латински језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН405 Психологија религије 5 2 2 2
7 БМН406 Црква и савремено друштво 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН407)
БМИ4A1 Религија и култура 6 2 2 1
БМИ4A2 Философија мита
БМИ4A3 Сакрална комуникација
БМИ4A4 Теорије симболичких облика
9 БМН409 Завршни рад 20 2

На докторске студије теологије могу се уписати кандидати који су стекли звање мастер теолог или мастер религиолог (најмање 300 ЕСПБ бодова).

Докторске студије трају три године, раздељене у шест студијских семестара. Сви предмети на докторским студијама су изборни. Листа предмета са оквирним садржајима за сваки предмет исказана је у Студијском програму. Бодовна вредност сваког предмета такође се исказује у Студијском програму. Кандидат полаже укупно 5 испита из предмета које у договору са ментором бира од понуђених предмета на 5 изборних позиција Студијског програма.

У трећем семестру кандидати припремају и бране Пријаву и одбрану теме докторског рада. У шестом семестру кандидати бране докторску дисертацију, која представља завршни део Студијског програма. Након завршених студија кандидати стичу звање доктора теологије.

Сврха студијског програма

Сврха Студијског програма огледа се у:

 • омогућавању студентима да у широком али брижљиво одабраном спектру изборних курсева пронађу своја посебна теолошка интересовања;
 • продубљивању знања из посебних теолошких подручја за које студенти искажу интересовање (предмети су усклађени тако да се та интересовања осветле са довољно релевантних теолошких и интердисциплинарних аспеката);
 • омогућавању студентима да се дубински упознају са најновијим теоријским сазнањима о актуелним теолошким проблемима на начин како се то ради у глобалној академској теолошкој заједници;
 • омогућавању студентима да се у дијалогу са више наставника и сарадника, као и гостујућих наставника из земље и иностранства упознају са могућностима различитих интерпретација појединих теолошких тема и проблема.

Студије такође треба да оспособе кандидате за самосталан научно-истраживачки рад у теологији и контактним и комплементарним научним областима.

Стечена знања и способности омогућавају кандидатима бављење теоријским и емпиријским истраживањима у области теологије, одговарајућу образовно-просветну делатност у високим школама, на факултетима, научним институтима, институцијама културе, црквеним структурама и организацијама, медијима, као и на пословима највишег степена сложености у државној и црквеној администрацији, у црквеним и друштвеним организацијама.

Циљеви студијског програма

Докторске студије теологије представљају наставак мастер академских студија теологије и религиологије и оне, поред циљева обухваћених претходним школовањем, подразумевају још и продубљено, синтетичко и специјализовано образовање из теологије, које докторима теологије омогућава самостално и критичко промишљање релевантних теолошких питања, као и примену теолошких знања, како у истраживању релевантних теолошких, религиолошких и интердисциплинарних феномена и проблема, тако и у преношењу достигнућа теологије, контактних и комплементарних дисциплина у црквену и друштвену праксу. Студије такође имају за циљ: развијање критичког мишљења кандидата о теолошким феноменима и проблемима; оспособљавање студената за упоредно анализирање за теологију релевантних феномена и проблема које изучавају и интерпретирају друге, пре свега комплементарне научне дисциплине; развијање могућности анализирања утицаја других, контактних научних дисциплина које се односе на теолошке феномене и проблеме; оспособљавање доктора теологије за теоријска и апликативна истраживања која се спроводе у комплементарним и контактним научним дисциплинама, као и њихово оспособљавање за дубинску теолошку анализу конкретних проблема и њихову апликацију у друштвеној и црквеној пракси и одговарајућим институцијама и организацијама.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем Студијског програма докторских академских студија теологије кандидат стиче следеће опште способности:

 • способност за анализу, синтезу и предвиђање решења и њихових последица у домену теологије, контактних и комплементарних дисциплина;
 • способност за примену адекватних метода и поступака као и за спровођење процеса научног истраживања;
 • способност за критичко и самокритичко мишљење;
 • способност за примену знања у пракси;
 • високо развијену професионалну етику.

Савладавањем овог студијског програма кандидат стиче и низ специфичних способности:

 • темељно познавање и разумевање теолошких и за одабрано подручје релевантних контактних и комплементарних дисциплина;
 • способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • способност повезивања релевантних знања из области комплементарних теологији и њихове примене;
 • способност праћења и примене новина у науци и струци;
 • способност даљег развоја вештина и спретности у употреби знања на подручју теологије.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања
ПРВА ГОДИНА
1 - Изборни предмет 1 (ДСТИ01)
ДСТ011 Fides et ratio 15 1 10
ДСТН01 Древни монашки устави
ДСТ012 Есхатологија и историја
ДСТН04 Контекстуална ерминевтика Новога завета
ДСТН05 Латински црквени писци у позној антици
ДСТН06 Методологија историје духовних наука: пример историје философије
ДСТН07 Онтологија
ДСТ103 СПЦ у 20. веку
ДСТН08 Српско литургијско предање
ДСТН09 Старозаветни монотеизам
ДСТН26 Српско-руски црквени односи (18-21. век)
ДСТН27 Појам и смисао религијске философије
ДСТ040 Развој Христологије од трећег до седмог века
2 - Изборни предмет 2 (ДСТИ02)
ДСТ011 Fides et ratio 15 1 10
ДСТН01 Древни монашки устави
ДСТ012 Есхатологија и историја
ДСТН04 Контекстуална ерминевтика Новога завета
ДСТН05 Латински црквени писци у позној антици
ДСТН06 Методологија историје духовних наука: пример историје философије
ДСТН07 Онтологија
ДСТ103 СПЦ у 20. веку
ДСТН08 Српско литургијско предање
ДСТН09 Старозаветни монотеизам
ДСТН26 Српско-руски црквени односи (18-21. век)
ДСТН27 Појам и смисао религијске философије
ДСТ040 Развој Христологије од трећег до седмог века
3 - Изборни предмет 3 (ДСТИ03)
ДСТ104 Философија мита 15 2 10
ДСТН10 Телетургика
ДСТН11 Теологија и модерна медицина у дијалогу
ДСТН12 Ћирилска палеографија
ДСТН13 Феномен верског фундаментализма
ДСТН15 Савремено литургијско богословље
ДСТН19 Теолошка ерминевтика
ДСТН24 Историја и теологија црквене музике
ДСТН25 Православно богословље и политика
ДСТН28 Хришћанство и грчко-римска цивилизација
ДСТН29 Теологија и Икономија = Богословље и Домострој код Светог Атанасија Великог Александријског и Светог Григорија Богослова Цариградског
4 - Изборни предмет 4 (ДСТИ04)
ДСТ104 Философија мита 15 2 10
ДСТН10 Телетургика
ДСТН11 Теологија и модерна медицина у дијалогу
ДСТН12 Ћирилска палеографија
ДСТН13 Феномен верског фундаментализма
ДСТН15 Савремено литургијско богословље
ДСТН19 Теолошка ерминевтика
ДСТН24 Историја и теологија црквене музике
ДСТН25 Православно богословље и политика
ДСТН28 Хришћанство и грчко-римска цивилизација
ДСТН29 Теологија и Икономија = Богословље и Домострој код Светог Атанасија Великог Александријског и Светог Григорија Богослова Цариградског
ДРУГА ГОДИНА
5 - Изборни предмет 5 (ДСТИ05)
ДСТ011 Fides et ratio 15 3 10
ДСТН01 Древни монашки устави
ДСТ012 Есхатологија и историја
ДСТН04 Контекстуална ерминевтика Новога завета
ДСТН05 Латински црквени писци у позној антици
ДСТН06 Методологија историје духовних наука: пример историје философије
ДСТН07 Онтологија
ДСТ103 СПЦ у 20. веку
ДСТН08 Српско литургијско предање
ДСТН09 Старозаветни монотеизам
ДСТН27 Појам и смисао религијске философије
ДСТ040 Развој Христологије од трећег до седмог века
6 ДСТ023 Пријава и одбрана теме докторског рада 25 3
7 ДСТСИ1 Самостални истраживачки рад 10 4
8 ДСТСИ2 Самостални истраживачки рад 10 4
ТРЕЋА ГОДИНА
9 ДСТСИ3 Самостални истраживачки рад 15 5
10 ДСТСИ4 Самостални истраживачки рад 15 5
11 ДСТЗР0 Израда и одбрана докторске дисертације 30

Општи услови уписа на
основне академске студије

Сваке године Факултет расписује Конкурс за упис у прву годину основних академских студија којим се детаљно разрађују услови уписа на основне академске студије.

На Факултет може да се упише лице које има завршену богословију или четворогодишњу средњу школу, благослов надлежног епископа, лекарско уверење о томе да је способно за студије.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. Ранг листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима.

На пријемном испиту полаже се тест познавања основа богословља (литература: Томас Хопко, Православна вера I-IV, Крагујевац: Каленић, 1991-1998) и тест опште информисаности.

Факултет утврђује јединствене ранг листе по студијским програмима свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима актуелног конкурса. Место на ранг листи одређује да ли кандидат може бити уписан у прву годину основних студија и да ли може бити уписан на терет буџета, или као самофинансирајући студент.

Без полагања пријемног испита могу се уписати (само као самофинансирајући студенти):

 • лица која имају стечено високо образовање на академским студијама првог степена;
 • студенти друге године основних студија другог универзитета, односно друге високошколске установе или лица којима је престао статус студента због исписивања са студија, а који су положили све испите са прве године, односно остварили најмање 60 ЕСП бодова на студијском програму на другом универзитету, односно на другој високошколској установи. Наставно-научно веће Факултета одлучује о признавању положених испита, односно ЕСП бодова.Архива документације за упис

Општи услови уписа на
мастер академске студије

Сваке године Факултет расписује Конкурс за упис у прву годину мастер академских студија којим се детаљно разрађују услови уписа на мастер академске студије.

У прву годину мастер студија у трајању од два семестра (60 ЕСПБ бодова) на ПБФ-у може се уписати лице које има:

 • завршене четворогодишње основне студије (240 ЕСПБ бодова) на ПБФ;
 • завршене четворогодишње студије (240 ЕСПБ бодова) на неком другом факултету уз обавезу претходног полагања диференцијалних испита.

Студент који је завршио било који ниво академских студија на неком другом факултету, да би стекао право да конкурише за упис на мастер академске студије, треба претходно да положи диференцијалне испите.

Да би остварио право на упис на мастер академске студије, кандидат мора да положи диференцијалне испите са просечном оценом најмање 8.

При пријављивању за полагање диференцијалних испита кандидати доносе благослов надлежног епископа и фотокопију дипломе или уверења о дипломирању.

У периоду у ком полаже диференцијалне испите кандидат није у статусу студента (не пријављује се на конкурс и не плаћа школарину).

Кандидат се може пријавити за полагање ових испита у било ком периоду академске године, а право на полагање испита има од првог наредног испитног рока. Том приликом му се отвара привремени досије у коме се архивирају резултати диференцијалних испита.

Испитни рокови за диференцијалне испите истоветни су са шест редовних рокова и два апсолвентска рока за основне студије. Испитни рокови, као и дани за пријављивање објављени су у плану извођења наставе који је објављен на огласној табли и веб-сајту факултета.

Пре полагања диференцијалног испита студент је у обавези да се консултује са предметним наставником или, по упутству наставника, са асистентом, о литератури, предиспитним и испитним обавезама. По положеним диференцијалним испитима кандидат се пријављује на први следећи конкурс за упис на студије. На конкурсу се рангира према просечној оцени са претходно завршених основних студија.

Студенти који су завршили четворогодишње основне академске студије (240 ЕСПБ бодова) или старе студије а желе да се упишу на богословски смер на мастер студијама, полажу следеће испите: Свето писмо Старог завета, Свето писмо Новог завета, Патрологија, Философијa, Општа историја цркве, Историја српске цркве, Догматика, Литургика, Канонско право, Грчки језик.

Студенти који желе да се упишу на религиолошки смер на мастер студијама, полажу следеће испите: Увод у богословље, Библија у Цркви и култури, Преглед историје Цркве — опште и помесне.


Прелазак на нове студијске програме

Студенти који тренутно студирају на студијским програмима акредитованим 2008. године мораће да се пребаце на нове акредитоване програме до почетка школске 2015/16. г. уколико желе да наставе студије (одлуком Републичке комисије за акредитацију и проверу квалитета, акредитовани програми су орочени на 5 година са могућношћу студирања по њима за још једну годину).

 • Приликом пребацивања на нове програме студентима ће се вршити признавање еквивалентних положених и одслушаних курсева.
 • Делимично признати курсеви на новим програмима имаће тачно наведену допуну полагања испита од стране предметних наставника.
 • Студенти могу да стекну услов за упис у статусу буџетског студента на основу положених испита на студијским програмима на којим тренутно студирају, без обзира на испите који ће им бити признати на новим програмима или не.
 • Студентима којима у овој школској години истиче законски рок за завршетак студија, моћи ће да наставе студије само на новим програмима.