СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ


Богословско-катихетски програм основних студија на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје четири године, а његов успешан завршетак доноси диплому првог степена високе школске спреме и звање: дипломирани теолог - катихета.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 240. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току једне академске године студент остварује 60 ЕСПБ бодова.

Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Богословско-катихтетски програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије, посебно у контексту просветно-педагошке делатности у образовном систему (верска настава), и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама.

Тежиште студијског рада и његова диференцијална специфичност у односу на основне академске студије практичног смера је у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, хришћанске философије, из историје религије, историје Цркве као истраживањахришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике, канонског права као црквеног учења формулисаног у канонима и правилима, методике верске наставе, дидактике, катихетике, основа православне педагогије, педагошке психологије, теологије црквене уметности, као и библијских, светоотачких и богослужбених језика - јеврејског, новозаветног и патристичког грчког и црквенословенског, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 ПБФ003 Увод у Стари Завет 9 1 - 2 2 2
2 ПБФ008 Увод у Нови Завет 9 1 - 2 2 1
3 ПБФ001 Увод у богословље 6 1 - 2 2 2
4 ПБФ050 Увод и извори хришћанског богослужења 7 1 - 2 2 1
5 ПБФ031 Црквено појање са правилом 7 1 - 2 2 1
6 ПБФ021 Историја религија 10 1 - 2 2
7 - Изборни предмет 1 (БМ1И01)
ПБФ005 Црквенословенски језик 6 1 - 2 1 1
ПБФ080 Јеврејски језик
8 ПБФ051 Грчки језик 1 6 1 - 2 2 1
ДРУГА ГОДИНА
9 БПП001 Библијска ерминевтика 6 3 - 4 2 1
10 БПП002 Старозаветна историја 6 3 - 4 2 1
11 ПБФ054 Философија 6 3 - 4 2 1
12 ПБФ057 Грчки језик 2 6 3 - 4 1 1
13 - Изборни предмет 2 (ПБФ060)
ПБФ055 Основи православне педагогије 10 3 - 4 2
ПБФ068 Методика наставе
14 ПБФ066 Савремено богослужбено предање 5 3 - 4 2 1
15 - Страни језик 1 (ПБФ058)
БОЈИ01 Енглески језик 1 7 3 - 4 1 1
БОЈИ02 Руски језик 1
БОЈИ03 Француски језик 1
БОЈИ04 Немачки језик 1
16 ПБФ056 Општа историја Цркве 5 3 - 4 2 1
17 ПБФ064 Историја СПЦ 9 3 - 4 2 1
ТРЕЋА ГОДИНА
18 ПБФ061 Новозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 2
19 ПБФ062 Старозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 1
20 ПБФ065 Догматика са упоредним богословљем 1 7 5 - 6 2 1
21 - Изборни предмет 3 (ПБФ063)
ПБФ055 Основи православне педагогије 10 5 - 6 2
ПБФ068 Методика наставе
22 ПБФ067 Патрологија 1 7 5 - 6 2 1
23 БПП013 Хришћанска етика са аскетиком 7 5 - 6 2 1
24 - Страни језик 2 (БПП006)
БОЈИБ1 Енглески језик 2 7 5 - 6 1 1
БОЈИБ2 Руски језик 2
БОЈИБ3 Француски језик 2
БОЈИБ4 Немачки језик 2
25 - Изборни предмет 4 (ПБФ069)
БИП018 Дидактика са педагошком психологијом 10 5 - 6 2
ИБ2004 Историја помесних Цркава
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26 БПП020 Новозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
27 БПП021 Старозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
28 ПБФ081 Догматика са упоредним богословљем 2 5 7 - 8 2 1
29 ПБФ072 Канонско право 5 7 - 8 2 1
30 ПБФ073 Историја и теологија хришћанског богослужења 6 7 - 8 2 1
31 ПБФ074 Хришћанска социологија 5 7 - 8 2
32 ПБФ075 Хришћанска антропологија 5 7 - 8 2 1
33 ПБФ076 Патрологија 2 6 7 - 8 2 1
34 - Изборни предмет 5 (ПБФ077)
БИП018 Дидактика са педагошком психологијом 10 7 - 8 2
ИБ2004 Историја помесних цркава
35 БКСП01 Стручна пракса 6 8

Богословско-пастирски програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје четири године, а његов успешан завршетак доноси диплому првог степена високе школске спреме и звање: дипломирани теолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 240. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току једне академске године студент остварује 60 ЕСПБ бодова.

Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Богословско-пастирски програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама.

Тежиште студијског рада и његова диференцијална специфичност у односу на основне академске студије богословског програма је у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална и апликативна знања из практичних богословских дисциплина везаних за катихетску, мисионарску, литургијску и пастирску делатност (омилитика, методика верске наставе, пастирско богословље и пастирска психологија, црквено појање, канонско право и др.) али и фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, из уводних поставки хришћанске философије, из историје религије, историје Цркве као истраживања хришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике и изучавања литургијског простора, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све, а посебно апликативне, области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
ПРВА ГОДИНА
1 ПБФ003 Увод у Стари Завет 9 1 - 2 2 1
2 ПБФ008 Увод у Нови Завет 9 1 - 2 2 1
3 БПП013 Хришћанска етика са аскетиком 7 1 - 2 2 1
4 ПБФ050 Увод и извори хришћанског богослужења 7 1 - 2 2 1
5 ПБФ031 Црквено појање са правилом 7 1 - 2 2 1
6 ПБФ032 Пастирско богословље са психологијом 8 1 - 2 2 2
7 - Страни језик 1 (БПП035)
БОЈИ01 Енглески језик 1 7 1 - 2 1 1
БОЈИ02 Руски језик 1
БОЈИ03 Француски језик 1
БОЈИ04 Немачки језик 1
8 ПБФ051 Грчки језик 1 6 1 - 2 2 1
ДРУГА ГОДИНА
9 БПП001 Библијска ерминевтика 7 3 - 4 2 1
10 БПП002 Старозаветна историја 6 3 - 4 2 1
11 ПБФ054 Философија 6 3 - 4 2 1
12 ПБФ057 Грчки језик 2 6 3 - 4 1 1
13 - Изборни предмет 1 (БПП010)
ПБФ021 Историја религија 10 3 - 4 2
ПБФ068 Методика наставе
14 ПБФ067 Патрологија 1 7 3 - 4 2 1
15 - Страни језик 2 (БПП006)
БОЈИБ1 Енглески језик 2 7 3 - 4 1 1
БОЈИБ2 Руски језик 2
БОЈИБ3 Француски језик 2
БОЈИБ4 Немачки језик 2
16 ПБФ056 Општа историја Цркве 5 3 - 4 2 1
17 ПБФ005 Црквенословенски језик 6 3 - 4 1 1
ТРЕЋА ГОДИНА
18 ПБФ061 Новозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 2
19 ПБФ062 Старозаветна егзегеза 6 5 - 6 2 1
20 ПБФ065 Догматика са упоредним богословљем 1 7 5 - 6 2 1
21 - Изборни предмет 2 (БПП016)
ПБФ021 Историја религија 10 5 - 6 2
ПБФ068 Методика наставе
22 ПБФ076 Патрологија 2 6 5 - 6 2 1
23 ПБФ064 Историја СПЦ 9 5 - 6 2 1
24 БПП009 Савремено богослужбено предање 9 5 - 6 2 1
25 - Изборни предмет 3 (БПП036)
БОИ012 Историја српске културе 7 5 - 6 2
БОИ015 Одабрана поглавља из византијске цивилизације
ЧЕТВРТА ГОДИНА
26 БПП020 Новозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
27 БПП021 Старозаветна теологија 6 7 - 8 2 1
28 ПБФ081 Догматика са упоредним богословљем 2 5 7 - 8 2 1
29 ПБФ072 Канонско право 5 7 - 8 2 1
30 ПБФ073 Историја и теологија хришћанског богослужења 6 7 - 8 2 1
31 БПП025 Екуменско богословље 6 7 - 8 2
32 ПБФ033 Катихетика са хришћанском педагогијом 10 7 - 8 2 1
33 - Изборни предмет 4 (БПП028)
ПБФ034 Омилитика 10 7 - 8 2
БИП18Б Дидактика са педагошком психологијом
34 БКСП01 Стручна пракса 6 8

Теолошки мастер програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје једну годину, а његов успешан завршетак доноси диплому другог степена високе школске спреме и звање: мастер теолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 60. Предмети су двосеместрални и једносеместрални.

Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Теолошки мастер програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама према вишим и темељнијим захтевима у односу на основне академске студије.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


БИБЛИЈСКО-ПАТРИСТИЧКИ МОДУЛ

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН001 Свет Новог Завета 5 1 2 2
2 БМН002 Савремена теолошка мисао 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН003)
БМИ001 Теологија старозаветних пророка 6 1 2 1
БМИ002 Патристичка теологија и философија у раном хришћанству
БМИ003 Језик Отаца Цркве
БМИ004 Novum Testamentum Patristicum
БМИ005 Библија и филм
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН004)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН005 Примењена егзегеза 5 2 2 2
7 БМН006 Патристичка онтологија 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН007)
БМИ0A1 Латинска патристика 6 2 2 1
БМИ0A2 Интертестаментарнa књижевност
БМИ0A3 Егзегеза и теологија списа Светог Јована Богослова
БМИ0A4 Историја и теологија светости
9 БМН009 Завршни рад 20 2

ЛИТУРГИЧКО-ПРАВНИ МОДУЛ

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН201 Светотајинско богословље 5 1 2 2
2 БМН202 Црквено право са администрацијом 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН203)
БМ2И01 Литургијскe катихезe 6 1 2 1
БМ2И02 Историја српског богослужења
БМ2И03 Казнено право
БМ2И04 Реторика
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН004)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН205 Литургијско богословље 5 2 2 2
7 БМН206 Теологија црквених канона 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН207)
БМ2И1A Литургија као Светајна Цркве 6 2 2 1
БМ2И2A Брачно право
БМ2И3A Црквено беседништво
БМ2И4A Смисао црквене музике у богослужбеном обреду и празнику
9 БМН209 Завршни рад 20 2

СИСТЕМАТСКО-ИСТОРИЈСКИ МОДУЛ

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН301 Онтологија и етика 5 1 2 2
2 БМН302 Рано монаштво 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН303)
БМ3И02 Пећки патријарси средњег века 6 1 2 1
БМ3И04 Библијска антропологија
БМЗИ05 Примат и саборност
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН304)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН305 Теологија првенства у Цркви 5 2 2 2
7 БМН306 Историја српско-руских црквених односа 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН307)
БМ3ИA5 Есхатолошка антропологија 6 2 2 1
БМЗИА6 Хришћанско вероисповедање кроз историју
9 БМН309 Завршни рад 20 2

Религиолошки мастер програм на Православном богословском факултету Универзитета у Београду траје једну годину, а његов успешан завршетак доноси диплому другог степена високе школске спреме и звање: мастер теолог – религиолог.

Укупан број ЕСПБ бодова који студент мора да оствари у току студија је 60. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Религиолошки мастер програм оспособљава студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије и религиологије и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама друштвено-хуманистичког профила (философске, социолошке, полиголошке, комуниколошке димензије религијског феномена) што омогућава примену стечених знања и практичних способности у научноистраживачкој, наставној, медијској сфери и у свим областима за које су релевантна теолошка и религиолошка знања у обиму и на нивоу вишем од основних академских студија.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН401 Историја религије 5 1 2 2
2 БМН402 Социјално учење Цркве 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН403)
БМИ401 Философија религије 6 1 2 1
БМИ404 Религија и секуларизација
БМИ403 Религија и уметност
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН404)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ06 Латински језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН405 Психологија религије 5 2 2 2
7 БМН406 Црква и савремено друштво 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН407)
БМИ4A1 Религија и култура 6 2 2 1
БМИ4A2 Философија мита
БМИ4A3 Сакрална комуникација
БМИ4A4 Теорије симболичких облика
9 БМН409 Завршни рад 20 2

На докторске студије теологије могу се уписати кандидати који су стекли звање мастер теолог или мастер религиолог (најмање 300 ЕСПБ бодова).

Докторске студије трају три године, раздељене у шест студијских семестара. Сви предмети на докторским студијама су изборни. Листа предмета са оквирним садржајима за сваки предмет исказана је у Студијском програму. Бодовна вредност сваког предмета такође се исказује у Студијском програму. Кандидат полаже укупно 5 испита из предмета које у договору са ментором бира од понуђених предмета на 5 изборних позиција Студијског програма.

У трећем семестру кандидати припремају и бране Пријаву и одбрану теме докторског рада. У шестом семестру кандидати бране докторску дисертацију, која представља завршни део Студијског програма. Након завршених студија кандидати стичу звање доктора теологије.

Сврха студијског програма

Сврха Студијског програма огледа се у:

 • омогућавању студентима да у широком али брижљиво одабраном спектру изборних курсева пронађу своја посебна теолошка интересовања;
 • продубљивању знања из посебних теолошких подручја за које студенти искажу интересовање (предмети су усклађени тако да се та интересовања осветле са довољно релевантних теолошких и интердисциплинарних аспеката);
 • омогућавању студентима да се дубински упознају са најновијим теоријским сазнањима о актуелним теолошким проблемима на начин како се то ради у глобалној академској теолошкој заједници;
 • омогућавању студентима да се у дијалогу са више наставника и сарадника, као и гостујућих наставника из земље и иностранства упознају са могућностима различитих интерпретација појединих теолошких тема и проблема.

Студије такође треба да оспособе кандидате за самосталан научно-истраживачки рад у теологији и контактним и комплементарним научним областима.

Стечена знања и способности омогућавају кандидатима бављење теоријским и емпиријским истраживањима у области теологије, одговарајућу образовно-просветну делатност у високим школама, на факултетима, научним институтима, институцијама културе, црквеним структурама и организацијама, медијима, као и на пословима највишег степена сложености у државној и црквеној администрацији, у црквеним и друштвеним организацијама.

Циљеви студијског програма

Докторске студије теологије представљају наставак мастер академских студија теологије и религиологије и оне, поред циљева обухваћених претходним школовањем, подразумевају још и продубљено, синтетичко и специјализовано образовање из теологије, које докторима теологије омогућава самостално и критичко промишљање релевантних теолошких питања, као и примену теолошких знања, како у истраживању релевантних теолошких, религиолошких и интердисциплинарних феномена и проблема, тако и у преношењу достигнућа теологије, контактних и комплементарних дисциплина у црквену и друштвену праксу. Студије такође имају за циљ: развијање критичког мишљења кандидата о теолошким феноменима и проблемима; оспособљавање студената за упоредно анализирање за теологију релевантних феномена и проблема које изучавају и интерпретирају друге, пре свега комплементарне научне дисциплине; развијање могућности анализирања утицаја других, контактних научних дисциплина које се односе на теолошке феномене и проблеме; оспособљавање доктора теологије за теоријска и апликативна истраживања која се спроводе у комплементарним и контактним научним дисциплинама, као и њихово оспособљавање за дубинску теолошку анализу конкретних проблема и њихову апликацију у друштвеној и црквеној пракси и одговарајућим институцијама и организацијама.

Компетенције дипломираних студената

Савладавањем Студијског програма докторских академских студија теологије кандидат стиче следеће опште способности:

 • способност за анализу, синтезу и предвиђање решења и њихових последица у домену теологије, контактних и комплементарних дисциплина;
 • способност за примену адекватних метода и поступака као и за спровођење процеса научног истраживања;
 • способност за критичко и самокритичко мишљење;
 • способност за примену знања у пракси;
 • високо развијену професионалну етику.

Савладавањем овог студијског програма кандидат стиче и низ специфичних способности:

 • темељно познавање и разумевање теолошких и за одабрано подручје релевантних контактних и комплементарних дисциплина;
 • способност решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и поступака;
 • способност повезивања релевантних знања из области комплементарних теологији и њихове примене;
 • способност праћења и примене новина у науци и струци;
 • способност даљег развоја вештина и спретности у употреби знања на подручју теологије.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ


Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања
ПРВА ГОДИНА
1 - Изборни предмет 1 (ДСТИ01)
ДСТ011 Fides et ratio 15 1 10
ДСТН01 Древни монашки устави
ДСТ012 Есхатологија и историја
ДСТН04 Контекстуална ерминевтика Новога завета
ДСТН05 Латински црквени писци у позној антици
ДСТН06 Методологија историје духовних наука: пример историје философије
ДСТН07 Онтологија
ДСТ103 СПЦ у 20. веку
ДСТН08 Српско литургијско предање
ДСТН09 Старозаветни монотеизам
ДСТН26 Српско-руски црквени односи (18-21. век)
ДСТН27 Појам и смисао религијске философије
ДСТ040 Развој Христологије од трећег до седмог века
2 - Изборни предмет 2 (ДСТИ02)
ДСТ011 Fides et ratio 15 1 10
ДСТН01 Древни монашки устави
ДСТ012 Есхатологија и историја
ДСТН04 Контекстуална ерминевтика Новога завета
ДСТН05 Латински црквени писци у позној антици
ДСТН06 Методологија историје духовних наука: пример историје философије
ДСТН07 Онтологија
ДСТ103 СПЦ у 20. веку
ДСТН08 Српско литургијско предање
ДСТН09 Старозаветни монотеизам
ДСТН26 Српско-руски црквени односи (18-21. век)
ДСТН27 Појам и смисао религијске философије
ДСТ040 Развој Христологије од трећег до седмог века
3 - Изборни предмет 3 (ДСТИ03)
ДСТ104 Философија мита 15 2 10
ДСТН10 Телетургика
ДСТН11 Теологија и модерна медицина у дијалогу
ДСТН12 Ћирилска палеографија
ДСТН13 Феномен верског фундаментализма
ДСТН15 Савремено литургијско богословље
ДСТН19 Теолошка ерминевтика
ДСТН24 Историја и теологија црквене музике
ДСТН25 Православно богословље и политика
ДСТН28 Хришћанство и грчко-римска цивилизација
ДСТН29 Теологија и Икономија = Богословље и Домострој код Светог Атанасија Великог Александријског и Светог Григорија Богослова Цариградског
ДСТН30 Папски примат у 21. веку
4 - Изборни предмет 4 (ДСТИ04)
ДСТ104 Философија мита 15 2 10
ДСТН10 Телетургика
ДСТН11 Теологија и модерна медицина у дијалогу
ДСТН12 Ћирилска палеографија
ДСТН13 Феномен верског фундаментализма
ДСТН15 Савремено литургијско богословље
ДСТН19 Теолошка ерминевтика
ДСТН24 Историја и теологија црквене музике
ДСТН25 Православно богословље и политика
ДСТН28 Хришћанство и грчко-римска цивилизација
ДСТН29 Теологија и Икономија = Богословље и Домострој код Светог Атанасија Великог Александријског и Светог Григорија Богослова Цариградског
ДСТН30 Папски примат у 21. веку
ДРУГА ГОДИНА
5 - Изборни предмет 5 (ДСТИ05)
ДСТ011 Fides et ratio 15 3 10
ДСТН01 Древни монашки устави
ДСТ012 Есхатологија и историја
ДСТН04 Контекстуална ерминевтика Новога завета
ДСТН05 Латински црквени писци у позној антици
ДСТН06 Методологија историје духовних наука: пример историје философије
ДСТН07 Онтологија
ДСТ103 СПЦ у 20. веку
ДСТН08 Српско литургијско предање
ДСТН09 Старозаветни монотеизам
ДСТН27 Појам и смисао религијске философије
ДСТ040 Развој Христологије од трећег до седмог века
6 ДСТ023 Пријава и одбрана теме докторског рада 25 3
7 ДСТСИ1 Самостални истраживачки рад 10 4
8 ДСТСИ2 Самостални истраживачки рад 10 4
ТРЕЋА ГОДИНА
9 ДСТСИ3 Самостални истраживачки рад 15 5
10 ДСТСИ4 Самостални истраживачки рад 15 5
11 ДСТЗР0 Израда и одбрана докторске дисертације 30

* Услови уписа налазе се у секцији Упис на студије


Руководиоци студијских програма

 • Богословско-катихетски програм: проф. др Родољуб Кубат
 • Богословско-пастирски програм: проф. др Предраг Драгутиновић
 • Теолошки мастер програм: проф. др Раде Кисић
 • Религиолошки мастер програм: проф. др Ненад Милошевић
 • Практични мастер програм: проф. др Ненад Милошевић
 • Докторске студије: проф. др Владимир Вукашиновић