СТУДЕНТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Парламент студената

Студентски парламент Православног богословског факултета је студентска организација на Факултету која представља репрезентативно тело свих студената Факултета, преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе. Студентски парламент пре свега, разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, менаџментом и администрацијом која се односи на студенте, реформом студијског програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицајем научноистраживачког рада студената, заштитом права студената, унапређењем студентског статуса, унапређењем студентског стандарда као и сва друга питања која су у складу са Уставом, Законом о високом образовању, Статутом Београдског Универзитета, Статутом Православног богословског факултета и Пословником о раду Студентског парламента Православног богословског факултета.

Професор Владета Јеротић са студентима

Студентски парламент врши пријем студената сваког уторка и четвртка у просторији 415 (4. спрат у делу зграде где се налази дом студената) од 13:30 до 15:00 часова. Сви заинтересовани студенти који би желели да се информишу о раду Парламента, да помогну и учествују у његовом раду или да изнесу своје предлоге, замерке и критике су добродошли.

Сви студенти којима Студентски парламент може да помогне на било који начин, а у складу са Пословником и Статутом Факултета, такође могу у истом термину посетити просторије Парламента.

У организацији Студентског парламента Православног богословског факултета, на факултету се организују разне ваннаставне активности, као што су спортске секције, курсеви страних језика, секција за иконопис, дуборез и калиграфију и др.

Од спортских секција на факултету су најактивније фудбалска и кошаркашка секција, које формирају тимове који се такмиче у универзитетској лиги.

Волонтерски центар је организација при Студентском парламенту Православног богословског факултета Универзитета у Београду која има задатак да повеже и окупи студенте Богословског и других факултета на пољу друштвено одговорних и хуманитарних активности које организују Православни богословски факултет и Српска Православна Црква.

Волонтирањем у оквиру активности које организују Православни Богословски факултет и Српска Православна Црква студенти стичу нова искуства везана за живот и рад наше Цркве и Богословског факултета. Стичу се нова познанства и пријатељства са студентима, професорима и свештеницима који су укључени у разне друштвено одговорне активности.

Студенти који се укључе у неку од активности које организују Православни богословски факултет и Српска Православна Црква могу остварити право на доделу додатних ESPB бодова. Правилником о волонтерском раду одређен је критеријум доделе бодова.

Пријаве за волонтерски рад се врше током целе школске године. Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, назив факултета који студент похађа, број индекса, смер и годину студија, број телефона. Пријаве слати електронским путем на адресу: volonterski.centar.pbf@gmail.com

Контакти

 • Email: parlament@bfspc.bg.ac.rs
 • Званична Facebook страница: https://www.facebook.com/pbfstudenti
 • Председник студентског парламента: Стефан Зељковић,
  065 634 39 02, stefanzeljkovic@ymail.com
 • Студент-продекан: Марина Ћакић,
  061 663 68 35, marecakic@gmail.com
 • Секретар студентског парламента: Данило Петров,
  064 989 29 00, danilopetrov97@gmail.com
 • Потпредседник за спорт: Стефан Марић,
  064 963 35 03, smaric@gmail.com
 • Потпредседница за међународне односе: Јована Маринковић,
  066 952 44 76, jovana1011994@gmail.com
 • Потпредседник за научно-истраживачки рад: Небојша Ђогатовић,
  066 469 092, nebojsa.djogatovic@yahoo.com
 • Потпредседник за екскурзије: Душан Вуковић,
  063 194 26 99, dusanthess64@gmail.com
 • Заменик потпредседника за спорт: Немања Величковић,
  064 911 02 59, nemanjaklenike65@gmail.com
 • Потпредседница за ваннаставне активности, хуманитарни и волонтерски рад:
  Јелена Љубеновић, 069 323 98 95, jelenaljubenovic65@gmail.com
 • Делегат у дисциплинској комисији факултета: Милица Поповић,
  064 420 89 30, milicamicapopovic65@gmail.com
 • Потпредседница за архиву и финансије: Магдалена Симњановски,
  064 035 85 18, magdalenasimnjanovski007@gmail.com
 • Заменик потпредседнице за ваннаставне активности: Божидар Ђенић,
  069 147 15 49, djenicbozidar@gmail.com
 • Заменик потпредседника за научно-истраживачки рад: Вукоман Миленковић,
  vukomanmilenkovic539@gmail.com

Актив за научни подмладак

Актив за научни подмладак Православног богословског факултета Универзитета у Београду је студентска организација основана 2009. године. Након паузе од годину дана, обновљен је школске 2014/15 године, када и добија данашњи облик.

Идеја Актива јесте да окупља заинтересеоване и талентоване студенте, да кроз ваннаставне активности као што су интерактивне радионице, предавања и дебате, у којима учествују и професори, прошире своје видике и интересовања. Заправо, циљ је поставити теологију пред савремене изазове, те се ухватити у коштац са модерном науком и другим релевантним дисциплинама.

Неке од тема којима смо се бавили и којима ћемо се бавити јесу: однос вере и науке кроз савремене космолошке хипотезе, кроз разне биолошке теорије, затим биоетика из хришћанске перспективе, однос хришћанства и политике, хришћанства и полности и многе друге теме које се тичу човека и теологије у савременом свету.

Контакти

 • Председник: Небојша Ђогатовић, 066 46 90 92, nebojsa.djogatovic@yahoo.com
 • Заменик председника: Марина Ћакић, 061 66 368 35, marecakic@gmail.com
 • Координаторски тим: Гвозден Ненадовић (065 67 199 41, gn.nenadovic@gmail.com), Јована Маринковић, Стефан Кезија, Немања Благојевић, Бранислав Ивић
 • Секретар: Мирко Врањеш, 064 491 54 62, vranjesmirko@gmail.com
 • Саветник (којег додељује Наставно-научно веће факултета): доц. др Марко Вилотић, mvilotic@bfspc.bg.ac.rs
 • За све информације, предлоге и сугестије можете нам писати на адресу: pbfaktiv@gmail.com

Логос

ЛОГОС је часопис који уређују студенти Православног богословског факултета. Часопис спада у једне од најбољих на Универзитету, а аутори текстова и чланака су сами студенти, како Богословског, тако и других Факултета.

Идеја јесте да се подстакне суочавање теологије са савременим светом, те да се многи проблеми сагледају из угла више различитих дисциплина.

Први часопис студената Православног факултета је изашао 1932. године и све до 1941. године је излазио под именом "СВЕТОСАВЉЕ". Услед окупације је престао да постоји. Прве две године лист је излазио двомесечно, а касније тромесечно. Прва два броја је уредио Влајко Влаховић, а остале редакциони одбор. Часопис студената ПБФ-а оживљава 1991. године под називом "ЛОГОС" и до 1997. се штампа у више свезака за сваку годину. Након шестогодишње паузе, 2003. године започиње са новом едицијом и излази као једногодишњи часопис.

Приход од продаје часописа иде у хуманитарне сврхе, где редакција часописа организује хуманитарне акције за угрожене породице широм Србије.

Сваке школске године, редакција расписује конкурс за наредни број часописа, на који сви заинтересовани студентки факултета могу слати своје радове.

Сви заинтересовани могу нам се обратити путем електронске поште на адресу: pbflogos@gmail.com

Редакција: Никола Војиновић (061 156 62 99), Александар Дебељак, Никша Степановић, Александар Даниловић, Вук Вукчевић, Марина Ћакић, Небојша Ђогатовић, Вукоман Миленковић, Гвозден Ненадовић, Радисав Драгојевић, Марко ВесићФилмско-телевизијска секција

Циљ филмско-телевизијске секције јесте да кроз свој план и програм буде угодна и едукативна ваннаставна активност за студенте Правословног богословског факултета Универзитета у Београду. Програм секције састоји се од пројекција и трибина. На пројекцијама се приказују филмови дугог, средњег и кратког метра, домаћих и страних продукција са уметничком тематиком. Поред филмова, пуштају се телевизијске емисије едукативног карактера. Трибине се састоје од анализе приказаних филмова и емисија од стране професора са Академије уметности, Факултета драмских уметности и професора са Богословског факултета. Секција такође организује пројекције дугометражних играних филмова које се приказују у великом амфитеатру. Организују се колективни одласци у биоскопе. Студенти слушају, образују се, учествују у склапању програма и постављају питања. Активности се одржавају током оба сесместра школске године. Месечни план активности се објављује почетком сваког месеца. Заједно сазнајемо нове информације из области филма и телевизије.

Представник Наставно-научног већа за ФТВ секцију је доц. др Андреј Јефтић.

Координатни тим филмско-телевизијске секције

 • Kоординатор, Лука Стојановић, koordinator.ftv.sekcije@gmail.com
 • Aсистент, Александра Арсић, aleksandraa.arsic@gmail.com
 • Секретар, Михаило Влајковић, sekretar.sekcije@gmail.com
 • ПР менаџер и шеф организације, Никола Вилотић, pr.ftv.sekcije@gmail.com
 • Шеф технике, Страхиња Крагуљ, sef.tehnike.ftv.sekcije@gmail.com
 • Шеф кинотеке, Марко Лазовић, sef.kinoteke.ftv.sekcije@gmail.com
 • Видео и постпродукцијска подршка, Игор Радета, igorradeta@gmail.com
 • Стручни саветник, Михаило Вуловић

Контакт:

 • pbf.ftv.sekcija@gmail.com

Фејсбук група на којој се редовно ажурирају активности секције: