УПИС


УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ


Текуће информације о упису:


Конкурси:


Прилози:


Корисни линкови:


Афирмативне мере:

На Православном богословском факултету одобрено је по једно место у статусу студента који се финансира из буџета за следеће категорије лица са афирмативним мерама:

  • Лице са инвалидитетом
  • Припадник ромске националне мањине
  • Лице - држављанин Републике Србије, а које је у школској 2016/17. години стекли страну високошколску исправу

У прилогу су наведене ближе информације и потребни обрасци:


- ажурирано 10. јула 2017. -

Православни богословски факултет

Православни богословски факултет, основан 1905.


Универзитет и српска теологија

[Download PDF 5,5 MB]