Обавештења

[2. 12. 2021] Обавештење о приступном јавном предавању кандидата др Данила Михајловића за избор у звање доцента

Обавештавамо Вас да ће се приступно предавање кандидата за избор у звање доцента за ужу научну област Библистика / тежиште истраживања Свето Писмо Старог Завета, одржати у згради Православног богословског факултета у Београду, ул. Мије Ковачевића 11б, у понедељак 13. децембра 2021. године у 11 часова у учионици број 4 (други спрат).

Тема приступног предавања: Тумачење Књиге о судијама

КАНДИДАТ: др ДАНИЛО МИХАЈЛОВИЋ

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ / ГРУПА ПРЕДМЕТА: Библистика / Свето Писмо Старог Завета

ТЕРМИН ПРЕДАВАЊА: понедељак – 13. децембар 2021. године у 11 часова

МЕСТО ПРЕДАВАЊА: Учионица број 4 – други спрат

Ово Обавештење објављује се на Огласној табли и сајту /интернет страници/ Факултета 8 дана пре одржавања приступног предавања.