Обавештења

[20. 12. 2021] Реферат Комисије за избор у звање доцента за ужу научну област Библистика

Реферат и сажетак реферата Комисије за избор у звање доцента за ужу научну област Библистика, тежиште истраживања Свето Писмо Старог Завета