др Јелена Фемић-Касапис

  • Рођена 9. маја 1971. године у Новом Саду, Република Србија.

Образовање
  • 1997. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, диплома из класичних наука
  • 2009. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, магистратура из класичних наука
  • 2015. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, докторат из класичних наука

Академска каријера
  • 2005. асистент приправник на Катедри за филологију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
  • 2009. асистент на Катедри за филологију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
  • 2015. доцент на Катедри за филологију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)

Област истраживања
  • библијско-патристичка филологија

Контакт
  • соба 426, IV спрат
  • email: jkasapis@bfspc.bg.ac.rs

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)