др Милосав Вешовић

  • Рођен 23. јуна 1972. у Београду, Србија

Образовање
  • 2002. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, дипломирани класични филолог
  • 2011. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, магистар класичне филологије
  • 2017. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, доктор наука – класичне науке

Академска каријера
  • 2005-2012. Асистент приправник за предмет Грчки језик (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
  • 2012. Асистент за предмет Грчки језик (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
  • 2018. Доцент за предмет Грчки језик (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)

Област истраживања
  • библијско-патристичка филологија

Контакт
  • соба 426, IV спрат
  • email: mvesovic@bfspc.bg.ac.rs

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)