др Ивана Кнежевић

  • Рођена 19. фебруара 1974. у Београду, Србија

Образовање
  • 1998. Универзитет у Београду, Филолошки факултет, диплома из филолошких наука
  • 2008. Универзитет у Београду, Филолошки факултет, магистратура из науке о језику

Академска каријера
  • 2000-2003. предавач за енглески језик (Факултет за интернационални менаџмент, Београд)
  • 2003. предавач за енглески језик (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду)
  • 2013. Доцент за енглески језик (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду)
  • 2018. Ванредни професор за енглески језик (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду)

Област истраживања
  • енглески и српски језик

Контакт
  • соба 426, IV спрат
  • email: iknezevic@bfspc.bg.ac.rs

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)