др Предраг Петровић

  • Рођен 2. 12. 1963. у Зрењанину, Србија.

Образовање
  • 1991. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, диплома из богословских наука
  • 2005. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, магистар богословских наука
  • 2013. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, доктор богословских наука

Академска каријера
  • 2000. асистент за Догматику (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
  • 2015. доцент на Катедри за догматику за предмет Увод у богословље (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
  • 2019. ванредни професор на Катедри за догматику за предмет Увод у богословље (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)

Област истраживања
  • систематскa и догматскa теологија

Контакт
  • соба 223, II спрат
  • email: djpredragpetrovic@gmail.com

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)