Студентска служба

[28. 2. 2023] Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената

У циљу подстицања што бољег успеха на студијама, развијања интересовања за научно-истраживачки и стручни рад студената, подстицања креативног и критичког мишљења код њих, Универзитет у Београду студентима основних академских студија, односно интегрисаних академских студија, као и претходних година, додељује награду за најбољи научно-истраживачки и стручни рад из сваке од групација факултета, израђен у претходној календарској години.

За више информација погледајте овде.

Радови се достављају oдговорној особи на факултету Наташи Рашић, email: nrasic@bfspc.bg.ac.rs, соба 128, у штампаној и електронској форми – непотписани, са шифром и кратком стручном оценом факултета.