Група за патрологију

Шеф групе:
Секретар групе: Његош Стикић

КАТЕДРА ЗА ПАТРОЛОГИЈУ
Шеф катедре:

Прилози за студенте
1Патрологија 1 - литература, актуелна од јуна 2015.
2Патрологија 1 - литература, нови програм (диференцијални испит)
3Предлог тема за вежбе из Патрологије 1
4Испитна питања из Патрологије 1, актуелна од јуна 2015.
5Испитна питања из Патрологије 2
6Питања за тест број 1 из Патрологије 2
7Патрологијa 2 - материјали за студенте (испитна и допунска литература, силабуси, питања за тест, итд)
8Савремена теолошка мисао - испитна литература и испитна питања
9Методологија научног рада (БПМ) - испитна литература и испитна питања