др Јелена Фемић-Касапис

 • Рођена 9. маја 1971. године у Новом Саду, Република Србија.

Образовање
 • 1997. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, диплома из класичних наука
 • 2009. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, магистратура из класичних наука
 • 2015. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, докторат из класичних наука

Академска каријера
 • 2005. асистент приправник на Катедри за филологију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2009. асистент на Катедри за филологију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2015. доцент на Катедри за филологију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2021. ванредни професор на Катедри за филологију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)

Област истраживања
 • библијско-патристичка филологија

Контакт
 • соба 426, IV спрат
 • email: jkasapis@bfspc.bg.ac.rs

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)