ISB

Институт за систематско богословље

Институт за систематско богословље је основан 2018. године, одлуком Наставно-научног већа и одлуком Савета Православног богословског Факултета, на предлог Групе за систематско богословље као интерна научна јединица у саставу Православног богословског факултета Универзитета у Београду, која реализује научно-истраживачке пројекте из области за које је Факултет матичан, у складу са програмима научних истраживања на Факултету.

Делатност Института састоји се у истраживању и развоју у одговарајућим научним пољима, издавању књига, часописа и периодичних издања, осталом штампању и високом образовању. Посебан акцента у раду Института стављен је на све видове сарадње са међународним научно-истраживачким, просветним и другим институцијама. Институт може да оквире својих делатности по потреби у одређеној мери проширује и мења.

У делокруг рада Института спадају следеће активности:

  • Стицање услова за извођење и реализацију научних и стручних пројеката кроз интензивирану сарадњу са релевантним партнерским институцијама у земљи и иностранству.
  • Развој издавачке делатности како у штампаном тако и у електронском виду. Поред тога, такође и припрему, постављање и одржавање интернет странице Института.
  • Преводилачка делатност и истраживачки рад на пољу систематског богословља.
  • Оснивање и одржавање библиотеке Института која би, у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности, била категорисана и финансирана као специјална библиотека на нашим просторима.
  • Иницирање семинара, симпосиона, пројеката, стручних путовања и подстицање других активности за унапређење научно-истраживачког потенцијала чланова Института и њиховог стручног усавршавања према Правилнику о сталном стручном усавршавању Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
  • Научно-стручна, консултативна и саветодавна помоћ заинтересованим институцијама и појединцима Српске Православне Цркве.

Вебсајт Институтa за систематско богословље