др Ивана Кнежевић

 • Рођена 19. фебруара 1974. у Београду, Србија

Образовање
 • 1998. Универзитет у Београду, Филолошки факултет, диплома из филолошких наука
 • 2008. Универзитет у Београду, Филолошки факултет, магистратура из науке о језику

Академска каријера
 • 2000-2003. предавач за енглески језик (Факултет за интернационални менаџмент, Београд)
 • 2003. предавач за енглески језик (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду)
 • 2013. Доцент за енглески језик (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду)
 • 2018. Ванредни професор за енглески језик (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду)
 • 2023. Редовни професор за енглески језик (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду)

Област истраживања
 • енглески и српски језик

Контакт
 • соба 426, IV спрат
 • email: iknezevic@bfspc.bg.ac.rs

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)