Систематско-историјски модул

Редни бројНазив предметаПредавањаВежбеЕСПБ
ПРВИ СЕМЕСТАР
1Онтологија и етика225
2Рано монаштво225
3 - Изборна позиција 1 (бира се 1 од 2)
Христијанизација у раној Цркви226
Примат и саборност226
4Методологија научног рада уже струкеСИР: 44
5Библијска антропологија226
6Стручна пракса64
ДРУГИ СЕМЕСТАР
7Теологија првенства у Цркви224
8Историја српско-руских црквених односа224
9 - Изборна позиција 2 (бира се 1 од 2)
Хришћанско вероисповедање кроз историју224
Есхатолошка антропологија224
10 - Страни језик уже струке (бира се 1 од 7)
Енглески језик224
Руски језик224
Француски језик224
Немачки језик224
Грчки језик224
Старојеврејски језик224
Српскословенски језик224
11Космолошки символизам и хришћанска гносеологија224
12Завршни рад10
Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН301 Онтологија и етика 5 1 2 2
2 БМН302 Рано монаштво 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН303)
БМ3И02 Пећки патријарси средњег века 6 1 2 1
БМ3И04 Библијска антропологија
БМЗИ05 Примат и саборност
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН304)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН305 Теологија првенства у Цркви 5 2 2 2
7 БМН306 Историја српско-руских црквених односа 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН307)
БМ3ИA5 Есхатолошка антропологија 6 2 2 1
БМЗИА6 Хришћанско вероисповедање кроз историју
9 БМН309 Завршни рад 20 2