Анкете

Вредновање квалитета и услова студирања и педагошког рада наставника и сарадника


Молимо студенте да искористе могућност вредновања квалитета и услова студирања и педагошког рада наставника и сарадника путем електронског анкетирања, до ког се долази логовањем на студентски веб сервис.

Приступ формуларима за попуњавање врши се са насловне стране сваког студентског налога. Процес попуњавања, обрадe података и извођења резултата анкета обавља се у складу са потребном регулативом на Универзитету. Од студената се очекује да ради себе и свог факултета одговоре на постављена питања.

Анонимност је потпуно обезбеђена. Примењени софтвер не врши повезивање идентификационих података студената са подацима унетим у електронски формулар.