Група за катихетско и пастирско богословље

Шеф групе: др Порфирије Перић
Секретар групе: др Сава Милин

КАТЕДРА ЗА ПАСТИРСКО БОГОСЛОВЉЕ
Шеф катедре: др Порфирије Перић

 Прилози за студенте
1Испитна питања из Дидактике
2Испитна питања из Педагошко-катихетске групе предмета и Дидактике
3Литература за Дидактику, Методику верске наставе и педагошко-катихетску групу предмета
4Теме семинарских радова за предмет Основи православне педагогије
5Теме семинарских радова за предмет Катихетика са хришћанском педагогијом
6Испитна питања из Омилитике
7Испитна питања из Методике наставе