Редакција часописа Логос

ЛОГОС је часопис који уређују студенти Православног богословског факултета. Часопис спада у једне од најбољих на Универзитету, а аутори текстова и чланака су сами студенти, како Богословског, тако и других Факултета.

Идеја јесте да се подстакне суочавање теологије са савременим светом, те да се многи проблеми сагледају из угла више различитих дисциплина.

Први часопис студената Православног факултета је изашао 1932. године и све до 1941. године је излазио под именом „СВЕТОСАВЉЕ“. Услед окупације је престао да постоји. Прве две године лист је излазио двомесечно, а касније тромесечно. Прва два броја је уредио Влајко Влаховић, а остале редакциони одбор. Часопис студената ПБФ-а оживљава 1991. године под називом „ЛОГОС“ и до 1997. се штампа у више свезака за сваку годину. Након шестогодишње паузе, 2003. године започиње са новом едицијом и излази као једногодишњи часопис.

Приход од продаје часописа иде у хуманитарне сврхе, где редакција часописа организује хуманитарне акције за угрожене породице широм Србије.

Сваке школске године, редакција расписује конкурс за наредни број часописа, на који сви заинтересовани студентки факултета могу слати своје радове.

Сви заинтересовани могу нам се обратити путем електронске поште на адресу: pbflogos@gmail.com

Редакција: Никола Војиновић (061 156 62 99), Александар Дебељак, Никша Степановић, Александар Даниловић, Вук Вукчевић, Марина Ћакић, Небојша Ђогатовић, Вукоман Миленковић, Гвозден Ненадовић, Радисав Драгојевић, Марко Весић