Atla Religion Database

Захваљујући подршци Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у овој академској години, студенти, наставници и сарадници Православног богословског факултета могу користити водећи електронски ресурс теолошке литературе – Atla Religion Database (Atla – American Theological Library Association), који функционише у оквиру светског провајдера у највишим степенима едукације и истраживачког рада – EBSCO Host.

На Православном богословском факултету, повезивањем рачунара каблом на било који факултетски интернет прикључак, ресурсу се слободно и без идентификационих података приступа преко веб адресе:

https://search.ebscohost.com/

По уласку на сајт потребно је одабрати прву од укупно две опције – EBSCOhost Research Databases, а затим у списку датотека кликнути на Atla Religion Database with AtlaSerials.

Бази теолошке литературе Atla RDB могуће је приступити преко WiFi мреже Eduroam само уз корисничко име и лозинку, који су доступни наставницима и сарадницима Православног богословског факултета.

Упутства за употребу сервиса:

Могућности које овај систем отвара у истраживачком раду од великог су значаја и верујемо да ће унапредити истраживачку, научну и предавачку делатност.