др Зоран Деврња

 • Рођен 15. марта 1971. у Београду, Србија

Образовање
 • 2003. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, диплома из теолошких наука
 • 2009. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, магистратура из теолошких наука
 • 2014. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, докторат из теолошких наука

Академска каријера
 • 2005-2009. асистент-приправник на Катедри за канонско право (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2009-2015. асистент на Катедри за канонско право (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2015. доцент на Катедри за канонско право (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2020. ванредни професор на Катедри за канонско право (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)

Област истраживања
 • канонско право, државно-црквено право, теологија људских права

Контакт
 • соба 425, IV спрат
 • email: zdevrnja@bfspc.bg.ac.rs

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)