Парламент студената

Студентски парламент Православног богословског факултета је студентско представничко тело на Факултету која представља репрезентативно тело свих студената Факултета, преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе. Студентски парламент пре свега разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, менаџментом и администрацијом која се односи на студенте, правила студија, план и календар рада, измену студијских програма, питања у вези са анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова и уписне политике Факултета, унапређењем мобилности студената, подстицајем научноистраживачког рада студената, заштитом права студената, унапређењем студентског статуса, унапређењем студентског стандарда као и сва друга питања која су у складу са Уставом, Законом о високом образовању, Законом о студентском организовању, Статутом Београдског Универзитета, Статутом Православног богословског факултета и Пословником о раду Студентског парламента Православног богословског факултета.

Студентски парламент врши пријем студената сваког уторка и четвртка у просторији 415 (4. спрат у делу зграде где се налази дом студената) од 13:30 до 15:00 часова. Сви заинтересовани студенти који би желели да се информишу о раду Парламента, да помогну и учествују у његовом раду или да изнесу своје предлоге, замерке и критике су добродошли.

Сви студенти којима Студентски парламент може да помогне на било који начин, а у складу са Пословником и Статутом Факултета, такође могу у истом термину посетити просторије Парламента.

У организацији Студентског парламента Православног богословског факултета, на факултету се организују разне ваннаставне активности, као што су спортске секције, курсеви страних језика, секција за иконопис, дуборез и калиграфију и др.

Од спортских секција на факултету су најактивније фудбалска и кошаркашка секција, које формирају тимове који се такмиче у универзитетској лиги.

Волонтерски центар је организација при Студентском парламенту Православног богословског факултета Универзитета у Београду која има задатак да повеже и окупи студенте Богословског и других факултета на пољу друштвено одговорних и хуманитарних активности које организују Православни богословски факултет и Српска Православна Црква.

Волонтирањем у оквиру активности које организују Православни Богословски факултет и Српска Православна Црква студенти стичу нова искуства везана за живот и рад наше Цркве и Богословског факултета. Стичу се нова познанства и пријатељства са студентима, професорима и свештеницима који су укључени у разне друштвено одговорне активности.

Студенти који се укључе у неку од активности које организују Православни богословски факултет и Српска Православна Црква могу остварити право на доделу додатних ESPB бодова. Правилником о волонтерском раду одређен је критеријум доделе бодова.

Пријаве за волонтерски рад се врше током целе школске године. Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, назив факултета који студент похађа, број индекса, смер и годину студија, број телефона. Пријаве слати електронским путем на адресу: volonterski.centar.pbf@gmail.com

Контакти

Чланови Студентског парламента за академску 2020/2021. годину

Управа Студентског парламента:

1. Председник Студентског парламента: Марко Лалић
2. Заменик председника Студентског парламента: Јован Стевановић
3. Секретар Студентског парламента: Душан Јаћовић
4. Студент продекан: Дамјан Јовановић

Потпредседници за секторе:

1. Потпредседник за научно-истраживачки рад: Милун Здравковић
Заменик потпредседника сектора: Игор Ћулум
2. Потпредседник за међународне односе: Лазар Нашпалић
Заменик потпредседника сектора: Сара Димитријевић
3. Потпредседник за хуманитарни и волонтерски рад: Александра Марковић
Заменик потпредседника сектора: Миљана Асановић
4. Потпредседник за ваннаставне активности: Марко Лалић
Заменик потпредседника сектора: Јован Стевановић
5. Потпредседник за спорт: Немања Јевтић
Заменик потпредседника сектора: Данило Масоничић
6. Потпредседник за студентске екскурзије: Милан Богдановић
Заменик потпредседника сектора: Никола Савић
7. Потпредседник за техничку подршку: Душан Јаћовић
Заменик потпредседника сектора: Марко Лалић
8. Потпредседник за архиву и финансије: Душан Јаћовић
Заменик потпредседника сектора: Дамјан Јовановић
9. Потпредседник за односе са јавношћу: Александар Бојанић
Заменик потпредседника сектора: Миљана Асановић

Представници у комисијама факултета:

1. Представник студената у комисији задуженој за обезбеђење и унапређење квалитета наставе на факултету: Јован Стевановић
Заменик представника у овој комисији: Немања Јевтић
2. Представник студената у дисциплинској комисији ПБФ: Душан Јаћовић
Заменик представника у овој комисији: Дамјан Јовановић
3. Представник студената у комисији за акредитацију: Марко Лалић
Заменик представника у овој комисији: Дамјан Јовановић

Представник у Студентском парламенту Универзитета у Београду:

Немања Јевтић