Парламент студената

Студентски парламент Православног богословског факултета је студентска организација на Факултету која представља репрезентативно тело свих студената Факултета, преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе. Студентски парламент пре свега, разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета наставе, менаџментом и администрацијом која се односи на студенте, реформом студијског програма, анализом ефикасности студирања, утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицајем научноистраживачког рада студената, заштитом права студената, унапређењем студентског статуса, унапређењем студентског стандарда као и сва друга питања која су у складу са Уставом, Законом о високом образовању, Статутом Београдског Универзитета, Статутом Православног богословског факултета и Пословником о раду Студентског парламента Православног богословског факултета.

Студентски парламент врши пријем студената сваког уторка и четвртка у просторији 415 (4. спрат у делу зграде где се налази дом студената) од 13:30 до 15:00 часова. Сви заинтересовани студенти који би желели да се информишу о раду Парламента, да помогну и учествују у његовом раду или да изнесу своје предлоге, замерке и критике су добродошли.

Сви студенти којима Студентски парламент може да помогне на било који начин, а у складу са Пословником и Статутом Факултета, такође могу у истом термину посетити просторије Парламента.

У организацији Студентског парламента Православног богословског факултета, на факултету се организују разне ваннаставне активности, као што су спортске секције, курсеви страних језика, секција за иконопис, дуборез и калиграфију и др.

Од спортских секција на факултету су најактивније фудбалска и кошаркашка секција, које формирају тимове који се такмиче у универзитетској лиги.

Волонтерски центар је организација при Студентском парламенту Православног богословског факултета Универзитета у Београду која има задатак да повеже и окупи студенте Богословског и других факултета на пољу друштвено одговорних и хуманитарних активности које организују Православни богословски факултет и Српска Православна Црква.

Волонтирањем у оквиру активности које организују Православни Богословски факултет и Српска Православна Црква студенти стичу нова искуства везана за живот и рад наше Цркве и Богословског факултета. Стичу се нова познанства и пријатељства са студентима, професорима и свештеницима који су укључени у разне друштвено одговорне активности.

Студенти који се укључе у неку од активности које организују Православни богословски факултет и Српска Православна Црква могу остварити право на доделу додатних ESPB бодова. Правилником о волонтерском раду одређен је критеријум доделе бодова.

Пријаве за волонтерски рад се врше током целе школске године. Пријава треба да садржи: име и презиме кандидата, назив факултета који студент похађа, број индекса, смер и годину студија, број телефона. Пријаве слати електронским путем на адресу: volonterski.centar.pbf@gmail.com

Контакти

Чланови Студентског парламента за академску 2020/2021. годину

Управа Студентског парламента:

1. Председник Студентског парламента: Душан Милић
2. Заменик председника Студентског парламента: Дарко Тодоровић
3. Секретар Студентског парламента: Срђан Јуришић
4. Студент продекан: Анђела Перић

Потпредседници за секторе:

1. Потпредседник за научно-истраживачки рад: Игор Ћулум
Заменик потпредседника сектора: Дарко Тодоровић
2. Потпредседник за међународне односе: Дарко Тодоровић
Заменик потпредседника сектора: Јован Павловић
3. Потпредседник за хуманитарни и волонтерски рад: Гаврило Станковић
Заменик потпредседника сектора: Немања Савић
4. Потпредседник за ваннаставне активности: Лазар Милошевић
Заменик потпредседника сектора: Дарко Тодоровић
5. Потпредседник за спорт: Немања Спасојевић
Заменик потпредседника сектора: Душан Милић
6. Потпредседник за студентске екскурзије: Анђела Перић
Заменик потпредседника сектора: Гаврило Станковић
7. Потпредседник за техничку подршку: Дарко Тодоровић
Заменик потпредседника сектора: Срђан Јуришић
8. Потпредседник за архиву и финансије: Катарина Милосављевић
Заменик потпредседника сектора: Јован Павловић
9. Потпредседник за односе са јавношћу: Срђан Јуришић
Заменик потпредседника сектора: Катарина Милосављевић

Представници у комисијама факултета:

1. Представник студената у комисији задуженој за обезбеђење и унапређење квалитета наставе на факултету: Анђела Перић
Заменик представника у овој комисији: Данило Ђурић
2. Представник студената у дисциплинској комисији ПБФ: Немања Савић
Заменик представника у овој комисији: Немања Спасојевић
3. Представник студената у комисији за акредитацију: Немања Савић
Заменик представника у овој комисији: Игор Ћулум

Представник у Студентском парламенту Универзитета у Београду:

Немања Величковић