Јелена Недић

  • Рођена 1989. у Москви, Русија

Образовање
  • 2011. Филолошки факултет Православног универзитета друштвено-хуманистичких наука „Свети Тихон“ у Москви, диплома из филолошких наука

Академска каријера
  • 2013. предавач за руски језик (Православни богословски факултет, Универзитет у Београду)

Област истраживања
  • лингвистичка русистика, лингвистичка србистика, теолингвистика

Контакт
  • соба 325, IV спрат
  • email: jnedic@bfspc.bg.ac.rs

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)