Контакт

Адреса, телефон


Адреса
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Мије Ковачевића 11Б, 11060 Београд
Република Србија
Телефон
011 2762 732, 011 2762 958
011 6352 300, 011 6352 303
деканат: 011 6352 314
студентска служба: 011 6352 306
књижара: 011 6352 341
управа интерната: 011 6352 355
Факс
011 2769 205

 

Подаци о факултету


ПИБ
103503783
Матични број
17569961
ЈБКЈС
09629
Шифра делатности
8542
Број жиро-рачуна
840-2046666-36

 

Веб адресе


Вебсајт
http://bfspc.bg.ac.rs
Богословље
http://bogoslovlje.pbf.rs
Институт за систематско богословље
http://isb.pbf.rs
Библијски институт
http://binst.pbf.rs
Православни свет и Први светски рат
http://wwi.pbf.rs
Осам векова аутокефалије Српске Православне Цркве
http://autocephaly.pbf.rs

 

Електронске адресе


Декан
dekan@bfspc.bg.ac.rs
Продекан за наставу
prodekanzanastavu@bfspc.bg.ac.rs
Секретар
sekretar@bfspc.bg.ac.rs
Студентска служба
stusluzba@bfspc.bg.ac.rs
Међународна сарадња
intlcoop@bfspc.bg.ac.rs
Библиотека
biblioteka@bfspc.bg.ac.rs
Рачунарски центар
idcentar@bfspc.bg.ac.rs
Издавачки савет
izdavastvo@bfspc.bg.ac.rs
Институт за теолошка истраживања
iti@bfspc.bg.ac.rs
Институт за систематско богословље
isb@bfspc.bg.ac.rs
Библијски институт
binst@bfspc.bg.ac.rs
Парламент студената
parlament@bfspc.bg.ac.rs

 

Електронске адресе наставника и сарадника


др Порфирије Перић
porfirije@bfspc.bg.ac.rs
др Зоран Ранковић
zrankovic@bfspc.bg.ac.rs
др Игнатије Мидић
spcbran@ptt.rs
др Радомир Поповић
rpopovic@bfspc.bg.ac.rs
др Ненад Милошевић
nmilosevic@bfspc.bg.ac.rs
др Родољуб Кубат
rkubat@bfspc.bg.ac.rs
др Владимир Вукашиновић
vvukasinovic@bfspc.bg.ac.rs
др Зоран Крстић
zkrstic@bfspc.bg.ac.rs
др Предраг Драгутиновић
pdragutinovic@gmail.com
др Богдан Лубардић
bogdanmiloslubardic@gmail.com
др Владислав Пузовић
vpuzovic@bfspc.bg.ac.rs
др Дражен Перић
drazperic@yahoo.com
др Раде Кисић
rkisic@bfspc.bg.ac.rs
др Драган Ашковић
daskovic@bfspc.bg.ac.rs
др Ивана Кнежевић
iknezevic@bfspc.bg.ac.rs
др Предраг Петровић
ppetrovic@bfspc.bg.ac.rs
др Растко Јовић
rjovic@bfspc.bg.ac.rs
др Србољуб Убипариповић
ubiparipovic@yahoo.com
др Здравко Јовановић
zjovanovic@bfspc.bg.ac.rs
др Драган Каран
dkaran@bfspc.bg.ac.rs
др Владан Таталовић
vtatalovic@bfspc.bg.ac.rs
др Драган Радић
dradic@bfspc.bg.ac.rs
др Зоран Деврња
zdevrnja@bfspc.bg.ac.rs
др Александар Ђаковац
adjakovac@bfspc.bg.ac.rs
др Јелена Касапис
jkasapisd@gmail.com
др Златко Матић
zmatic@bfspc.bg.ac.rs
zlatkomatic@yahoo.com
др Ивица Чаировић
icairovic@bfspc.bg.ac.rs
др Сава Милин
savamilin@gmail.com
др Милосав Вешовић
mvesovic@bfspc.bg.ac.rs
др Владимир Антић
vantic@bfspc.bg.ac.rs
др Ненад Божовић
nenadbozovic85@gmail.com
др Вукашин Милићевић
vmilicevic@bfspc.bg.ac.rs
др Никола Лукић
lukic.nikola7@gmail.com
др Данило Михајловић
dmihajlovic@bfspc.bg.ac.rs
d.mihajlovic2013@gmail.com
Миле Суботић
msubotic@bfspc.bg.ac.rs
Његош Стикић
njstikic@bfspc.bg.ac.rs
Немања Костић
nkostic@bfspc.bg.ac.rs
Aна Лупуловић
anushka3@gmail.com
Јелена Недић
jnedic@bfspc.bg.ac.rs