Група за философију и религиологију

Шеф групе:
Секретар групе: др Марко Вилотић

КАТЕДРА ЗА ФИЛОСОФИЈУ
Шеф катедре:


 Прилози за студенте
1Теолошка епистемологија - испитна питања
2Упутства и препоруке за полагање предиспитних обавеза и испита из Философије
3Испитне обавезе из Философије
4Литература за испит из Философије за Богословско-катихетски смер почевши од мајско-јунског рока 2014/2015. за студенте свих генерација
5Литература за испит из Философије за Богословско-пастирски смер почевши од мајско-јунског рока 2014/2015. за студенте свих генерација
6Појмови из речника за спремање градива из Увода у философију за студенте богословско-катихетског смера
7Историја религије - питања за колоквијум