др Данило Михајловић

  • Рођен 04. фебруара 1987. у Новом Саду, Србија

Образовање
  • 2009. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, основне академске студије (Bachelor)
  • 2012. Православни богословски факултет Универзитета у Београду, мастер теологије
  • 2016. Универзитет у Минстеру, студијски боравак
  • 2021. Православни богословски факултет Универзитета у Београду, доктор теологије

Академска каријера
  • 2017. асистент на предметима Старозаветна историја, Старозаветна егзегеза, Старозаветна теологија и Библијска ерминевтика (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
  • 2022. доцент на предметима Старозаветна историја, Старозаветна егзегеза, Старозаветна теологија и Библијска ерминевтика (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)

Област истраживања
  • библистика

Контакт
  • соба 326, III спрат
  • email: d.mihajlovic2013@gmail.com

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)