Литургичко-правни модул

Редни бројНазив предметаПредавањаВежбеЕСПБ
ПРВИ СЕМЕСТАР
1Светотајинско богословље225
2Црквено право са администрацијом225
3 - Изборна позиција 1 (бира се 1 од 4)
Литургијске катихезе226
Историја српског богослужења226
Казнено право226
Реторика226
4Методологија научног рада уже струкеСИР: 44
5Смисао црквене музике у богослужбеном обреду и празнику226
6Стручна пракса64
ДРУГИ СЕМЕСТАР
7Литургијско богословље224
8Теологија црквених канона224
9 - Изборна позиција 2 (бира се 1 од 4)
Литургија као светајна цркве224
Брачно право224
Црквено беседништво226
Историја и теологија типика226
10 - Страни језик уже струке (бира се 1 од 7)
Енглески језик224
Руски језик224
Француски језик224
Немачки језик224
Грчки језик224
Старојеврејски језик224
Српскословенски језик224
11Литургијски простор и време224
12Завршни рад10

Редни број Шифра предмета Назив предмета ЕСПБ Семестар Предавања Вежбе
1 БМН201 Светотајинско богословље 5 1 2 2
2 БМН202 Црквено право са администрацијом 5 1 2 2
3 - Изборни предмет 1 (БМН203)
БМ2И01 Литургијскe катихезe 6 1 2 1
БМ2И02 Историја српског богослужења
БМ2И03 Казнено право
БМ2И04 Реторика
4 БМН008 Методологија научног рада уже струке 4 1 2 2
5 - Страни језик уже струке (БМН004)
БМНЈ01 Енглески језик 4 2 2 2
БМНЈ02 Руски језик
БМНЈ03 Француски језик
БМНЈ04 Немачки језик
БМНЈ05 Грчки језик
БМНЈ07 Старојеврејски језик
БМНЈ08 Црквенословенски језик
6 БМН205 Литургијско богословље 5 2 2 2
7 БМН206 Теологија црквених канона 5 2 2 2
8 - Изборни предмет 2 (БМН207)
БМ2И1A Литургија као Светајна Цркве 6 2 2 1
БМ2И2A Брачно право
БМ2И3A Црквено беседништво
БМ2И4A Смисао црквене музике у богослужбеном обреду и празнику
9 БМН209 Завршни рад 20 2