др Ивица Чаировић

  • Рођен 6. маја 1976. године у Смедереву, Србија

Образовање
  • 2003. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, диплома из богословских наука
  • 2010. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, магистар богословских наука
  • 2016. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, доктор богословских наука

Академска каријера
  • 2014. Асистент (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
  • 2017. Доцент (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
  • 2021. Ванредни професор (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)

Област истраживања
  • oпшта историја Цркве

Контакт
  • соба 424, IV спрат
  • email: icairovic@bfspc.bg.ac.rs

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)