др Ненад Божовић

  • Рођен 13. јануара 1985. у Краљеву, Република Србија

Образовање
  • 2008. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, дипломирани теолог
  • 2010. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, мастер теологије
  • 2010-2013. Универзитет у Регенсбургу, Католички теолошки факултет, студијско-истраживачки боравак
  • 2018. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, доктор богословских наука

Академска каријера
  • 2013. асистент за предмете Увод у Стари Завет и Старозаветна историја и егзегеза (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
  • 2018. доцент за предмете Увод у Стари Завет и Старозаветна историја (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)

Област истраживања
  • библистика

Контакт
  • соба 326, III спрат
  • email: nenadbozovic85@gmail.com

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)