Електронски сервиси

Сваки студент требало би да покрене и да кроз период студирања редовно користи студентски веб-сервис и платформу Microsoft 365.

Приступ интернету преко Eduroam wi-fi мреже постиже се употребом корисничких података (username & password) за студентски веб-сервис. Неоходно је први пут приступити студентском сервису да би се формирала лична лозинка, а после тога се може извршити подешавање уређаја (рачунара, телефона, таблета) за приступ Eduroam мрежи.

Упутства и линкови за приступ:

Линк за приступ наставничком веб-сервису: