др Предраг Петровић

 • Рођен 2. 12. 1963. у Зрењанину, Србија.

Образовање
 • 1991. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, диплома из богословских наука
 • 2005. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, магистар богословских наука
 • 2013. Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, доктор богословских наука

Академска каријера
 • 2000. асистент за Догматику (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2015. доцент на Катедри за догматику за предмет Увод у богословље (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2019. ванредни професор на Катедри за догматику за предмет Увод у богословље (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2023. редовни професор на Катедри за догматику за предмет Увод у богословље (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)

Област истраживања
 • систематскa и догматскa теологија

Контакт
 • соба 223, II спрат
 • email: djpredragpetrovic@gmail.com

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)