др Владан Перишић

 • Рођен 15. јануара 1956. у Подгорици, Црна Гора

Образовање
 • 1981. Универзитет у Београду, Филозофски факултет, диплома из филозофских наука
 • 1988. Универзитет у Сарајеву, Филозофски факултет, докторат из филозофских наука
 • 1992-1996. Универзитет у Атини, Теолошки и Философски факултет, стручно усавршавање

Академска каријера
 • 1988-1990. Асистент за философију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 1988-1989. Доцент за Логику, Теорију сазнања и Методологију науке (Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет)
 • 1990-1992. Доцент за Средњевековну и Нововековну философију (Универзитет у Никшићу, Филозофски факултет)
 • 1990-2002. Доцент за хришћанску антропологију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2001-2003. Ванредни професор за Средњевековну и Нововековну философију (Универзитет у Београду, Филозофски факултет)
 • 2002. Ванредни професор за патрологију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)
 • 2008. Ванредни професор за Хришћанску епистемологију (Универзитет у Београду, Православни богословски факултет)

Област истраживања
 • философија и теологија

Контакт
 • соба 336, III спрат
 • email: vperisic@bfspc.bg.ac.rs

БИБЛИОГРАФИЈА (PDF)