Практична теологија

Основне академске студије – практични смер на Православном богословском факултету Универзитета у Београду трају три године, а њихов успешан завршетак доноси диплому првог степена високе школске спреме и звање – теолог – практични смер академских студија.

Укупан број бодова који студент мора да оствари у току студија је 180. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току једне академске године студент остварује 60 бодова. Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Основне академске студије практичног смера оспособљавају студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије као учења Цркве и науке о вери и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама.

Тежиште студијског рада и његова диференцијална специфичност у односу на основне академске студије општег смера је у томе што студенти стичу превасходно систематизована фундаментална и апликативна знања из практичних богословских дисциплина везаних за катихетску, мисионарску, литургијску и пастирску делатност (омилитика, методика верске наставе, пастирско богословље и пастирска психологија, црквено појање, канонско право и др.) али и фундаментална знања из библијске теологије, систематске теологије, патрологије као мисли светих отаца Цркве, из уводних поставки хришћанске философије као мисли која је настала у окриљу и на темељу хришћанске вере, будући инспирисана и оријентисана хришћанским мисаоним искуством Бога, света и човека, из историје религије, историје Цркве као истраживања хришћанских учења и институција у историјском контексту, литургике и хришћанске археологије као изучавања литургијског простора, што студентима омогућава темељан и систематски увид у све, а посебно апликативне, области теологије и релевантне области контактних и комплементарних дисциплина у њиховој фундаменталној и апликативној димензији.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ

НАПОМЕНА: На овај студијски програм се не врши упис нових студената

Број Назив предмета ЕСПБ Семестар I Семестар II
ПРВА ГОДИНА
1 Увод у Стари Завет 12 4+2 4+2
2 Општа историја цркве 10 4+2 4+2
3 Увод у философију 6 2+2
4 Историја религије 4 2+0 2+0
5 Историја Српске цркве 4 2+0 2+0
6 Црквено појање 7 2+2 2+2
7 Пастирско богословље са психологијом 12 2+2 2+2
8 Први страни језик 1 (Руски, Француски, Енглески и Немачки) 5 1+1 2+2
ДРУГА ГОДИНА Семестар III Семестар IV
9 Увод у Нови Завет 5 4+2
10 Библијска ерминевтика 6 4+2
11 Старозаветна историја и егзегеза 6 4+2
12 Старозаветна теологија 6 4+2
13 Катихетика са хришћанском педагогијом 10 2+2 2+2
14 Догматика 10 4+2 4+2
15 Први страни језик 2 (Руски, Француски, Енглески и Немачки) 5 1+1 2+2
16 Изборни предмет 1 (Музикологија и савремено црквено појање, Музикологија и старо црквено појање) 7 2+2 1+1
17 Изборни предмет 2 5 2+0 2+0
ТРЕЋА ГОДИНА Семестар V Семестар VI
18 Новозаветна егзегеза 5 4+2
19 Новозаветна теологија 5 4+2
20 Канонско право 9 4+2 4+2
21 Патрологија 1 10 2+2 2+2
22 Омилитика 2 1+1
23 Методика наставе 2 1+1
24 Литургика 9 4+2 4+2
25 Изборни предмет 3 (Теологија литургијског простора, Хришћанска етика) 4 2+0 2+0
26 Изборни предмет 4 5 2+0 2+0
27 Завршни рад 9