Online настава

[18. 11. 2021] Обавештење проф. др Владислава Пузовића о предавањима из предмета Методологија научног рада уже струке

Проф. др Владислав Пузовић обавештава студенте да ће предавања из предмета Методологија научног рада уже струке изводити онлајн преко платформе Office 365 – Microsoft Teams, према предвиђеном распореду.

Линк за приступ предавањима: