Обавештења

[25. 11. 2022] Реферат и сажетак реферата Комисије за избор у звање ванредног професора за предмет Грчки језик

Реферат и сажетак реферата Комисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Библијско-патристичка филологија, предмет Грчки језик: