Студентска служба

[26. 2. 2021] Обавештење о додатном испитном року

У складу са препоруком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број 612-00-01345/2020-06, од 18.9.2020.године, и на молбу студентског Парламента, Наставано-научно већа Факултета донело је одлуку да се, искључиво за студенте 5. године основних студија, одобри могућност полагања испита у периоду од 22-26. марта 2021. године, у терминима консултација професора.

Потребно је да студенти ПОШАЉУ ИМЕЈЛ професору код кога ће полагати и тиме потврде свој долазак на термин заказаних консултација наставника. Студенти својим индексом доказују да су у статусу студената који су уписали 5. годину студирања („апсолвенти“), а због лакше организације испит ПРИЈАВЉУЈУ ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК (пријава за априлски рок 5. и 6. април 2021)