Студентска служба

[27. 10. 2020] Обавештење за студенте прве године основних, мастер и докторских студија, који су уписали студије 2020. године

За свe студентe, уписанe 2020. године на прву годину основних, мастер и докторских студија, формиран је кориснички налог на платформи Microsoft Office 365:

https://portal.office.com

Корисничко име и лозинку студенти генеришу на основу личних података.

Корисничко име састоји се од првог слова личног имена на које се у продужетку наставља цело презиме, после кога долази тачка и број индекса (година 20 и троцифрени или четвороцифрени наставак), и на крају факултетски domain @bfspc.bg.ac.rs. Пример: студенткиња Јелена Ђорђевић, број индекса 20/321, генерисаће корисничко име на следећи начин: jdjordjevic.20321@bfspc.bg.ac.rs

Лозинка се састоји од прва три карактера Pbf, после којих долази ЈМБГ студента. Пример: Pbf2802001742121

Приликом првог логовања захтеваће се промена иницијалне лозинке.

Студентима је на располагању email сервис (квота 50GB) и мноштво online Microsoft алата (Word, Excel, Teams, OneDrive капацитета 1TB, итд).

Microsoft Teams, као део Microsoft Office 365 платформе, користиће се за online наставу.

Налози се неће укидати после дипломирања.