Практична теологија мастер програм

Мастер академске студије – практични смер на Православном богословском факултету Универзитета у Београду трају две године, а њихов успешан завршетак доноси диплому другог степена високе школске спреме и звање – мастер/теолог – практични смер дипломских академских студија.

Укупан број бодова који студент мора да оствари у току студија је 120. Предмети су двосеместрални и једносеместрални. У току сваке академске године студент остварује 60 бодова. Обавезе студената у погледу похађања наставе обухватају највише 30 часова предавања и вежби седмично.

Мастер академске студије практичног смера оспособљавају студенте за истраживање, преношење и унапређивање теологије као учења Цркве и науке о вери и подстиче стваралачки дијалог теологије са другим контактним и комплементарним дисциплинама према вишим и темељнијим захтевима у односу на основне академске студије.

УВЕРЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ

НАПОМЕНА: На овај студијски програм се не врши упис нових студената.

Број Назив предмета ЕСПБ Семестар I Семестар II
ПРВА ГОДИНА
1 Патрологија 2 7 2+2 2+2
2 Основи римокатоличке теологије 4 2+2
3 Основи протестантске теологије 4 2+2
4 Грчки језик 9 2+2 2+2
5 Философија 2 8 2+2 2+2
6 Теолошка епистемологија 8 2+2 2+2
7 Изборни предмет 1 5 2+0 2+0
8 Изборни предмет 2 5 2+0 2+0
9 Изборни предмет 3 5 2+0 2+0
10 Изборни предмет 4 5 2+0 2+0
ДРУГА ГОДИНА Семестар III Семестар IV
11 Изборни предмет 1 10 2+2
12 Изборни предмет 2 10 2+2
13 Изборни предмет 3 10 2+2
14 Други страни језик (Руски, Француски, Енглески и Немачки) 5 2+2 2+2
15 Мастер рад 25
Изборни предмети на 1. години мастер студија
Агиологија
Библија пред савременим изазовима
Библијска антропологија
Византијска философија
Дидактика
Историја западне цркве
Историја српског богослужења
Карловачка митрополија
Латинска патристика
Novum Testamentum Patristicum
Одабрана поглавља из византијске цивилизације
Протестантизам у 20. и 21. веку – савремени изазови
Сакрална комуникација са основама стилистике
Српскословенски језик
Старојеврејски језик
Црква у доба Васељенских сабора
Изборни предмети на основним и на 2. години мастер студија
Дохалкидонске Цркве
Историја и теологија литургијских коментара
Онтологија и етика
Пећки патријарси средњег века
Примењена егзегеза
Руска философија – одабрани аутори и теме
Савремена теолошка мисао
Савремено црквено законодавство и процес секуларизације
Свет Новог Завета
Светотајинско богословље
Теологија старозаветних пророка
Химнографска егзегеза
Мисиологија
Хришћанска комуникологија